PLASTİK POŞET NEDİR ?

Plastik Poşet ve Tarihçesi

poşet

Plastik; Karbon (C), Hidrojen (H), Oksijen (O), Azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu
monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli
bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmazlar. Doğadaki elementlere insan tarafından müdahale
edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi, belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin
reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül hâlde olabilir. Genelde plastikler
petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan
araştırmalara göre yeryüzündeki petrolün sadece %4’lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Be Sociable, Share!